Usługi  muzyczne@IT 
         Marian Le¶niewski
          ul.1 Stycznia 23
            88-400 Żnin

       
         tel : 052 30-20-208
         tel.kom: 0601 84-12-68
            mail: WL@futeraly.com.pl
produkcja bulaw
produkcja futeralow
- naprawa , strojenie , renowacja pianin, fortepianów,
  oraz wszelkich innych instrumentów muzycznych
- produkcja i sprzedaż buław marszowych
- renowacja mebli
- produkcja futeralów do wszystkich typów 
  instrumentów muzycznych
- szycie pokrowców do pianin , kolumn , fortepianów
- wypożyczanie pianin , fortepianów
- fachowy transport pianin i fortepianów
- ekspertyzy
- sprzedaż pianin i fortepianów
C
A
S
E
R
E
N
O
W
A
C
J
A
Remont,strojenie pianin
Na sprzedaż
Renowacja Mebli
U
S
L
U
G
I

I
T
B
U
L
A
W
Y
            MEBLE                           Naprawa strojenie pianin,fortepianów      Na sprzedaż : pianina,czę¶ci 
Uslugi IT